Nasze usługi

Komercjalizacja własności intelektualnej

Specjalnością Grupy Kapitałowej Startit Fund jest obsługa procesu transferu technologii oraz komercjalizacji własności intelektualnej. Posiadamy duże doświadczenie szczególnie w komercjalizacji projektów wywodzących się z nauk ścisłych. Zdajemy sobie sprawę, że komercjalizacja własności intelektualnej jest procesem skomplikowanym. Wynika to głównie z wzajemnych zależności pomiędzy aspektami prawnymi, finansowymi i biznesowymi dla każdego projektu, a zagadnieniami naukowymi, technicznymi i technologicznymi, które są nieodłącznym elementem własności intelektualnej. Stąd też proponujemy naszym partnerom kompleksową obsługę procesu komercjalizacji, na którą składają się zagadnienia:

  • merytoryczne (analizy potencjału komercjalizacyjnego i naukowego, audyty technologiczne, badanie czystości i zdolności patentowej, badanie stanu techniki),
  • biznesowe (modele komercjalizacji, modele biznesowe, mechanizmy finansowe, biznesplany),
  • finansowe (wyceny, analizy opłacalności, modele finansowe, optymalizacja kosztowa, optymalizacja podatkowa, a także pozyskanie źródła finansowania),
  • prawne (wzory umów, analizy prawne, mechanizmy zabezpieczające),
  • negocjacyjne (negocjacje warunków biznesowych i zawieranych umów),
  • relacyjne (nawiązywanie relacji z licencjobiorcami i licencjodawcami, klientami, inwestorami, funduszami, partnerami strategicznymi i branżowymi),
  • personalne (odpowiednie predyspozycje, przygotowanie merytoryczne i biznesowe pomysłodawców, analiza charakterologiczna, źródła motywacji).

Firma

Tel.: +48 71 725 34 10
e-mail: office@startitfund.pl

Adres siedziby
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

© 2019 - Grupa Kapitałowa Startit Fund | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki prywatności i Plików cookies spółki Startit Fund Sp. z o.o.
Dołącz do nas!