Nasze usługi

Due diligence

Klasyczne due diligence projektu lub spółki jest badaniem prawno-finansowym, którego celem jest najczęściej wyeliminowanie ryzyk przy transakcji fuzji lub przejęcia. Znajomość uwarunkowań ekonomicznych i prawnych nabywanych lub przejmowanych aktywów jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa transakcji oraz opracowania skutecznej strategii negocjacyjnej. Nasze wieloletnie doświadczenia wskazują jednak, że klasyczne due diligence jest nieefektywne w przypadku spółek technologicznych typu start-up, spin-off oraz spin-out.

W podmiotach tych kluczowymi zagadnieniami, które powinny podlegać badaniu, są zagadnienia dotyczące wartości niematerialnych i prawnych oraz wykonalności technologicznej i naukowej. Sytuacja komplikuje się również w przypadku aspektów prawnych i finansowych, gdyż z punktu widzenia dalszego rozwoju spółki kluczowe są zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej oraz nakładów inwestycyjnych niezbędnych do zakończenia procesu transferu technologii. W spółkach na wczesnym etapie rozwoju due diligence przybiera tym samym bardziej formę badania naukowego i technologicznego, niż prawnego i finansowego.

Jesteśmy tego w pełni świadomi, przez co nasze usługi w zakresie przeprowadzania due diligence spółek na wczesnym etapie rozwoju są kompleksowe i zapewniają naszym klientom komfort i bezpieczeństwo transakcji.

Firma

Tel.: +48 71 725 34 10
e-mail: office@startitfund.pl

Adres siedziby
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

© 2019 - Grupa Kapitałowa Startit Fund | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki prywatności i Plików cookies spółki Startit Fund Sp. z o.o.
Dołącz do nas!