Nasze usługi

Biznesplany

Biznesplan jest opracowaniem, które tworzy się zazwyczaj na początku istnienia nowej firmy, wydzielania spółki typu spin-off czy planowania start-up'u. Dokument sporządza się zarówno na potrzeby wewnętrzne w celu oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia, jak również stanowi on narzędzie komunikacji służące jako podstawa do uzyskania zewnętrznego finansowania. Dzięki niemu interesariusze procesu mogą ocenić, która ścieżka rozwoju lub komercjalizacji będzie dla nich opłacalna. Z drugiej strony potencjalny inwestor, instytucja finansująca lub kredytodawca ma możliwość oceny planowanej lub prowadzonej działalności.

Dobrze wykonany biznesplan przejrzyście i wyczerpująco przedstawia planowane bądź już istniejące przedsięwzięcie, pozwala na oszacowanie potencjalnych szans i zagrożeń biznesowych, obiektywnie przedstawia mocne i słabe strony działalności oraz określa istniejące lub planowane wyniki finansowe.

Ponieważ biznesplan bądź jego odmiana, jaką jest studium wykonalności, jest niezwykle istotny zarówno dla samego przedsięwzięcia, jak i potencjalnych inwestorów lub jednostek finansujących, w Startit Fund zwracamy szczególną uwagę nie tylko na potrzeby klienta i potencjalnego inwestora, ale również na procedury i zasady panujące w instytucjach finansujących, takich jak banki czy odpowiednie jednostki publiczne. Przygotowywane przez Startit Fund dokumenty tworzone są zazwyczaj w celu:

 • pozyskania finansowania w trybie konkursowym (granty, dofinansowanie ze środków publicznych, dotacje unijne),
 • pozyskania finansowania dłużnego (kredyty, obligacje),
 • pozyskania finansowania udziałowego (wkład na pokrycie udziałów lub akcji) oraz hybrydowego (kredyty typu mezzanine z opcją konwersji na kapitały własne),
 • przedstawienia działalności potencjalnym inwestorom,
 • przeprowadzenia analizy opłacalności nowego przedsięwzięcia, w tym start-up'u czy spółki typu spin-off,
 • obrania konkretnej ścieżki komercjalizacji danego przedsięwzięcia lub rozwoju już prowadzonej działalności.

Przygotowywane przez Startit Fund biznesplany zawierają m.in.:

 • szczegółowy i rzetelny opis przedsięwzięcia,
 • analizę bieżącego lub planowanego modelu biznesowego,
 • analizę marketingową przedsięwzięcia,
 • analizę bieżącego otoczenia rynkowego prowadzonej lub planowanej działalności,
 • szczegółowy opis zespołu realizującego przedsięwzięcie,
 • jeżeli istnieje taka potrzeba - dokładną analizę statusu własności intelektualnej przedsiębiorcy,
 • analizę strategiczną działalności,
 • plan finansowy, w tym symulację pełnego sprawozdania finansowego, a często również wycenę,
 • szczegółową analizę potencjalnych ryzyk.

Należy pamiętać, że sporządzenie rzetelnego biznesplanu jest procesem skomplikowanym, wymagającym indywidualnego podejścia do problemu oraz zrozumienia potrzeb, oczekiwań i celów biznesowych. Powstały biznesplan powinien nie tylko wyczerpująco prezentować wszystkie aspekty danego przedsięwzięcia biznesowego, ale również zapewniać możliwość szybkiego wglądu w płynące z analiz wnioski i wydane rekomendacje.

Efektem naszych dotychczasowych doświadczeń jest wykonanie kompletnych biznesplanów zarówno dla firm prywatnych, jak i jednostek naukowych, w dziedzinach takich jak medycyna, informatyka, biotechnologia, agrotechnika czy robotyka.

Przygotowując biznesplan kierujemy się zbiorem zasad etyki i postępowania zawodowego obowiązującymi w naszej firmie. Wychodzimy z założenia, że dobry biznesplan to taki dokument, do którego sami wracalibyśmy wielokrotnie we własnej działalności gospodarczej.

Firma

Tel.: +48 71 725 34 10
e-mail: office@startitfund.pl

Adres siedziby
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

© 2020 - Grupa Kapitałowa Startit Fund | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki prywatności i Plików cookies spółki Startit Fund Sp. z o.o.
Dołącz do nas!