Aktualności

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego (poddziałanie 3.1.5)

powiększ

Image courtesy of renjith krishnan at FreeDigitalPhotos.net

22.02.2016

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie zakupu usług doradczych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą pozyskać finansowanie zewnętrzne o charakterze udziałowym lub dłużnym.

PARP oferuje pokrycie do 50% wydatków na specjalistyczne doradztwo w zakresie:
- pozyskania finansowania za pośrednictwem GPW, rynku New Connect lub zagranicznego rynku regulowanego,
- emisji obligacji za pośrednictwem rynku Catalyst,
- pozyskania ratingu przedsiębiorstwa.
 

W szczególności finansowane będą wydatki na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz takich jak: due dilligence, wycena spółki, prospekt emisyjny, raport z audytu sprawozdań finansowych itp. Wykonawcami usług mogą być autoryzowani doradcy, domy maklerskie, agencje ratingowe oraz inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania będzie zróżnicowana w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków. Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 roku, natomiast już teraz warto mieć na uwadze, iż planowany jest kolejny, który rozpocznie się w listopadzie 2016 roku.

W imieniu naszej spółki zależnej, Startit Corporate Finance, zapraszamy do skorzystania z jej usług w zakresie pozyskiwania funduszy.

 

Źródła: www.poir.parp.pl oraz www.parp.gov.pl
Autor ilustracji: renjith krishnan
Źródło ilustracji: FreeDigitalPhotos.net
 
ZAPYTAJ O OFERTĘ
Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Firma

Tel.: +48 71 725 34 10
e-mail: office@startitfund.pl

Adres siedziby
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

© 2019 - Grupa Kapitałowa Startit Fund | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki prywatności i Plików cookies spółki Startit Fund Sp. z o.o.
Dołącz do nas!