Aktualności

NIK o komercjalizacji badań naukowych w Polsce

powiększ

19.05.2016

Najwyższa Izba Kontroli oceniła skuteczność wsparcia komercjalizacji badań naukowych w Polsce. Ewaluacji podlegały programy wspierające komercjalizację badań naukowych prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W podsumowaniu wyników kontroli można przeczytać, iż zakładane przez MNiSW oraz NCBiR "nakłady na wsparcie komercjalizacji badań naukowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w przyjętej perspektywie czasowej. Dofinansowane programy i przedsięwzięcia nie były finansowane w stabilny sposób, opóźniały się i były słabo nadzorowane. Wady w systemie wsparcia komercjalizacji badań naukowych skutkowały słabszym od zakładanego wzrostem innowacyjności polskiej gospodarki."

NIK zauważa także, iż polskie uczelnie wyższe podejmowały liczne działania na rzecz ochrony prawnej własności intelektualnej powstałej w wyniku prowadzonych tam badań, jednak "uzyskiwane patenty charakteryzowały się niskim potencjałem komercjalizacyjnym." Ponadto, "objęte kontrolą uczelnie podejmowały szereg działań w celu transferu technologii z nauki do biznesu, przy czym ich efekty w większości nie były satysfakcjonujące."

Ponadto NIK wskazała główne bariery komercjalizacji badań naukowych w Polsce. Są to między innymi:

  • niskie zainteresowanie przedsiębiorców innowacjami,
  • specyficzna struktura gospodarki, w której 95 proc. stanowią mikroprzedsiębiorstwa, a tylko 0,2 proc. duże firmy, zainteresowane innowacjami,
  • słabe umiejętności współpracy sektora naukowego z biznesem.  

Były również oceny pozytywne, dotyczyły one takich inicjatyw jak Innotech, Program Badań Stosowanych, TOP 500 Innovators, Brokerzy Innowacji czy Inkubator Innowacyjności.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie NIK.

Źródło: www.nik.gov.pl

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Firma

Tel.: +48 71 725 34 10
e-mail: office@startitfund.pl

Adres siedziby
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

© 2019 - Grupa Kapitałowa Startit Fund | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki prywatności i Plików cookies spółki Startit Fund Sp. z o.o.
Dołącz do nas!