Aktualności

Dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej (poddziałanie 2.3.4)

powiększ

Image courtesy of renjith krishnan at FreeDigitalPhotos.net

22.02.2016

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie ochrony własności przemysłowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe), lub realizacji ochrony prawa własności przemysłowej gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu broni posiadanych praw. Postępowanie może dotyczyć unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochrony własności przemysłowej (patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że dofinansowaniu nie podlega zakup licencji (która uprawnia wyłącznie do dysponowania danym przedmiotem w określonym zakresie), natomiast można uzyskać dofinansowanie na wsparcie procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej (np. wycena własności przemysłowej, zarządzanie prawami własności przemysłowej, przygotowanie ofert współpracy z partnerami zainteresowanymi wdrożeniem wynalazku).

Dofinansowanie oferowane jest dla projektów o planowanej wartości w zakresie od 10 tys. zł do 1 mln zł, natomiast poziom dofinansowania wynosi 50% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu. Pula bieżącego konkursu to 50 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2016 r., natomiast już teraz warto mieć na uwadze, iż planowany jest kolejny, który rozpocznie się 18 lipca 2016 roku i będzie trwał do 20 stycznia 2017 roku.

W imieniu naszej spółki zależnej, Startit Corporate Finance, zapraszamy do skorzystania z jej usług w zakresie pozyskiwania funduszy.

 

Źródła: www.poir.parp.pl oraz www.parp.gov.pl
Autor ilustracji: renjith krishnan
Źródło ilustracji: FreeDigitalPhotos.net

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Czekamy na kontakt z Państwa strony.

Firma

Tel.: +48 71 725 34 10
e-mail: office@startitfund.pl

Adres siedziby
ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

© 2019 - Grupa Kapitałowa Startit Fund | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonano w: avangardo.pl

Ważne: niniejsza strona używa plików cookies. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na warunki Polityki prywatności i Plików cookies spółki Startit Fund Sp. z o.o.
Dołącz do nas!